Контакт инфо

Работно Време 15.30 h до 21:00 h.

Понеделник - Сабота

  • Училиште СОНИ – ЛОГОС, Илинден, до аптека Зегин,
  • Училиште СОНИ – ЛОГОС, Центар, Маџир маало, спроти Vero Jumbo,
  • 389 - 71 - 887 - 000
  • sonja.hristovska@yahoo.com

КОНТАКТ ФОРМУЛАР