Овластени Јазични Услуги

ОВЛАСТЕНИ СУДСКИ И СТРУЧНИ ПРЕВОДИ

Во рамките на СОНИ - ЛОГОС работи тим на млади и внимателно одбрани преведувачи кои ги вршат услугите на преведување и лекторирање на текстови од разни области. Вработените во бирото се дипломирани преведувачи и толкувачи на повеќе странски јазици. Преведувачкото биро работи брзо и ефикасно на деловни, судски, стручни, симултани и консекутивни преводи.