Училишни предмети

ПОМОШ ПРИ СОВЛАДУВАЊЕ НА УЧИЛИШНИ ПРЕДМЕТИ

Поради многуте обврски и активности на учениците, СОНИ – ЛОГОС, излегува во пресрет на сите оние кои имаат потешкотии во совладување на одделни училишни предмети: МАТЕМАТИКА, ФИЗИКА, ХЕМИЈА, МАКЕДОНСКИ . Доколку има повеќе заинтересирани кандидати, наставата се одржува во групи. Доколку нема доволен број ученици за формирање група, наставата се одвива преку индивидуални часови, т.е. индивидуално и поединечно со секој кандидат.